Giỏ hàng

Hồng Nhung

Chất sữa sánh, cảm giác trong này nhiều hạt hơn các loại sữa này. Mà mùi sữa cũng tự nhiên, thanh thanh nữa. Thích lắm! Sẽ luôn ủng hộ.